เชียงใหม่ จิตอาสา 904 และกำลังพลจิตอาสา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ผลิตดื่มสะอาดบรรจุขวดพร้อมดื่ม สนับสนุนศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3

4

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสา 904 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมผลิตดื่มสะอาดบรรจุขวดพร้อมดื่ม “กองบัญชาการกองทัพไทย” เพื่อสนับสนุน ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 กองทัพอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20,000 ขวด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ กองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here