เชียงใหม่ จิตอาสาสำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ให้โรงเรียนจอมทอง จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางสังคมศึกษา

1

กำลังพลจิตอาสา สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดพร้อมดื่ม “กองบัญชาการกองทัพไทย” เพื่อสนับสนุนโรงเรียนจอมทอง ในกิจกรรมการเปิดโลกทัศน์ทางสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุกมิติ เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีและประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำนวน 300 ขวด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่  ณ อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here