เชียงใหม่ กองพันรบพิเศษที่ 2 มอบของให้กับประชาชน

2

กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งอุปโภคและบริโภคให้กับ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้าน ณ บ้านป๊อกหมู่ที่1 และ บ้านปางกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การใช้ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here