เชียงใหม่ กรมทหารราบที่ 7 ฝึกอบรมในการเป็น ผช.จนท.บรรเทาสาธารณภัย รองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 24 ชม.

5

กรมทหารราบที่ 7 ได้ประสาน คณะวิทยากรและชุดครูฝึกจากชมรมกู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย จัดทำการฝึกอบรบกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 7 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยได้ทำการฝึกอบรมในเรื่องการผูกเงื่อนเชือก  การลำเลียงผู้ประสบภัยข้ามลำน้ำ และการลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โรงรถกองร้อยยานเกราะ กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here