เชียงใหม่เตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

2

ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (Charming Chiang Mai) โดยเป็นการหารือร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวครอบคลุมทุกอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ  เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและของจังหวัดเชียงใหม่

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวอีก 20 อำเภอ  เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้นำร่องไปแล้ว 5 อำเภอ รวมทั้งหมด 25 อำเภอ โดยได้ขอความร่วมมือทั้ง 20 อำเภอตอบแบบสำรวจความต้องการและความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว  โดยพบว่าทั้ง 20 อำเภอที่เหลือ มีความต้องการที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว  โดยมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข และพร้อมที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวทุกอำเภอ  โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะเร่งทำการรวบรวมข้อมูลมาจัดทำแผนและยื่นหนังสือให้ ศบค. ส่วนกลาง ได้พิจารณาในวันที่ 17-18 มีนาคม นี้  และคาดหวังว่าจะได้รับการอนุมัติให้เปิดเมืองได้ในทุกอำเภอให้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

เบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่ประชาชนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนมีนาคมนี้ ภายใต้โครงการ “ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ เพื่อรองรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว  พร้อมจัดทำขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวและการกำกับการอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 10 ขั้นตอน  ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด จนถึงเดินทางออกจากพื้นที่ โดยเป็นการควบคุมนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนและมีจำนวนเตียงว่างเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดได้รับการวัคซีนไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 75  และจะเร่งดำเนินการฉีดให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยเร็วเพื่อรองรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด รวมถึงสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้เดินหน้าได้ต่อไป

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอืนจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here