เชียงราย โครงการสังคมดี ชุมชนดี ท้องถิ่นตำรวจและประชาชน ร่วมมือกัน อบต.โป่งแพร่ และ สภ.แม่ลาว

2

โดยข้อสั่งการของ พล.ต.ต.มานพ  เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงรายโดยอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษฎา  งามจิตต์ ผกก.สภ.แม่ลาว มอบหมายให้พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์  เหล่าไพโรจน์จารี รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว ,  พ.ต.ท.ราชัญ  แสนหลาน สวป.สภ.แม่ลาว ,ร.ต.ท.ธนกฤต  ศรีโวย ฯ และ ด.ต.เศกสรรค์  อุปนันชัย  ได้ทำโครงการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการอบรมให้ความรู้ แก่เด็กเล็ก พร้อมกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองเวลาติดอยู่ในรถ ,Active Shooter วิ่ง ซ่อน สู้ และกฎหมายจราจรเบื้องต้น

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหติที่จะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.โป่งแพร่จัดทำโครงการโดย อบต.โป่งแพร่ และ สภ.แม่ลาว ร่วมมือกันกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here