เชียงราย เพิ่มอีก 2 กองร้อย ป้องกันชายแดน สกัดโควิด-19

1

พันเอก สัมฤทธิ์     ฉัตรวัฒนาสกุล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พบปะกำลังพล พร้อมทั้ง มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ให้กับกำลังพล

ที่จัดสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 2 กองร้อย จาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน ในการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร   ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here