เชียงราย เปิดงานวัน ที่อาศัยโลก

3

นายนิพันธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือปี 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียวราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายวิชัย นสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานข้าราชการ และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ทำการรณรงค์เตรียมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในระดับจังหวัด และรูปแบบความสำเร็จการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ต่อนโยบายและสาธารณะ เพื่อผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล      เป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักต่อการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ ที่ดินที่ทำกินและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยแก่สาธารณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการผลักดันให้กลไกในระดับจังหวัดที่มีอยู่ ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นรูปธรรม โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนากองทุนที่อยู่อาศัยที่ดินและที่ทำกินของผู้มีรายได้น้อยในระดับจังหวัดโดยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและชุมชน

ภาพ-ข่าว ชาติณรงค์ ปัญญาฟู. เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here