เชียงราย – อบต.ม่วงคำ อ.พาน ปลัด อบต.รณรงค์ เก็บขยะข้างทางในพื้นที่ให้ผู้ใช้ถนนตื่นตัวห้ามทิ้งขยะข้างทาง

11

ชียงราย – อบต.ม่วงคำ อ.พาน ปลัด อบต.รณรงค์ เก็บขยะข้างทางในพื้นที่ให้ผู้ใช้ถนนตื่นตัวห้ามทิ้งขยะข้างทาง
ขอบคุณอบต.ม่วงคำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here