เชียงราย หน่วยฝึก นศท.มทบ.37 ฝึกสอนนักเรียนรับมือเหตุ.

1

หลังจากที่เกิดการก่อเหตุกราดยิง และการก่อความไม่สงบ ในที่ผ่านมาทั้ง เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู  การบุกใช้มีดแทงนักเรียนภายในโรงเรียน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้เกิดการสูญเสีย และผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลว่าบุตรหลานที่ไปโรงเรียนจะมีความปลอดภัยหรือไม่ โดยทางทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 37 โดย พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้หาแนวทางในทางป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 ได้จัดกำลังพล นฝ.นศท.มทบ.37 และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นชุดครูฝึก วิทยากร สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครูผู้ดูแล เข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.37 มีกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 สถานี  คือ สถานีที่ 1 สถานีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานีที่ 2 ลับ,ลวง,พราง สถานีที่ 3 การดำรงชีพในป่า สถานีที่ 4 การเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิง(หนี,ซ่อน,สู้ แผนเผชิญเหตุ)  สถานีที่ 5 การเดินทางไกล และการพักแรม เป็นหลักสูจรการเรียนรู้

 พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ กล่าวว่า หลักสูตรที่สอนให้กับครูและนักเรียนที่เข้ามาฝึกอบรมจะเป็นหลักสูตร การเอาชีวิตรอด ในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการ ปฐมพยาบาล การดำรงชีพในป่า แต่ที่ได้เน้นมากที่สุดก็คือการรับมือในสถานการณ์เอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิง ซึ่งทางเรามีครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกมากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นหลักสูตรจากต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยการฝึกจะมีการสอนให้หลบหนี การซ่อนตัวจากคนร้าย การต่อสู้ การรับมือในสถานการณ์ต่างๆ “ปัจจุบันมีสถานศึกษาติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับการฝึกอบรม ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ครูฝึกคอยให้ความรู้  ซึ่งนอกจากสถานศึกษาแล้ว หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจเช่น โรงพยาบาล ภาคเอกชน ก็สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ เพราะคนร้ายอาจจะก่อเหตุได้ในหลายพื้นที่ หากได้รับการฝึกอบรมก็จะทำให้สามารถลดการสูญเสียได้   โดยหากต้องการเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อมาที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายได้” ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 กล่าว

น.ส.ถนอมศรี  ธนศักดิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน ตามหลักสูตรของ  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเรื่องของปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการดูแลรอบด้านให้กับนักเรียน และครู  หลังเกิดการกราดยิง เพื่อให้เกิดทักษะ การหลบหนี และเอาตัวรอดจากอันตราย โดยนักเรียนที่ได้รับการอบรม นักเรียนก็ตื่นเต้น ได้รับความรู้ นักเรียน ครู ได้รับทักษะการฝึกฝนทำให้รู้ถึงขั้นตอน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่โรงเรียน

“ปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้มีการปิดประตูเข้า – ออก หลังจากเวลา รับ – ส่ง นักเรียน เพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัย แต่ก็อาจจะเกิดเหตุคาดคิดได้ เราต้องฝึกตัวเองเพื่อให้มีความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่ทหารที่มาให้ความรู้ก็ได้จำลองสถานการณ์อย่างสมจริง ทำให้เกิดการเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร ทั้งครูและนักเรียน ต่างก็ได้เรียนรู้และจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หากเกิดเหตุการ์ขึ้น” ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าว

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here