เชียงราย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 กิจกรรมอบรม โครงการ แผนเผชิญเหตุการณ์ฝึกเอาตัวรอดจากเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง

5

 พันโท กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรม โครงการ “แผนเผชิญเหตุการฝึกเอาตัวรอดจากเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งกราดยิง (Active Shooter)”

ที่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นาย สุพัณน์ เตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)  เป็นประธาน ทั้งนี้  เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้จักเอาตัวรอดจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมีสติ  มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 437 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here