เชียงราย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต

3

 พลตรี ศุภฤกษ์  สถาพรผล  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  มอบหมายให้ พันโท เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนให้กับ นายเกษม เตชะตน , นางสุดาวัลย์ สุริยะโชติ และ นางแสงเพียร นาสิงห์คาร ผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ในภาวะขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 1,050 ซีซี การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here