เชียงราย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ แรงงานชาวเชียงรายเสียชีวิตจากเหตุสงครามในอิสราเอล

4

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพวงมาลาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วางที่หน้าหีบศพ นายนิติกร แซ่วาง อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใย และให้กำลังใจแจ้งครอบครัวแรงงานที่เสียชีวิต โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงแก่น นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แรงงานจังหวัดเชียงราย จัดหางานจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี การได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวแรงงานอิสราเอลชาวจังหวัดเชียงราย ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ ณ ประเทศอิสราเอลอย่างหาที่สุดมิได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here