เชียงราย – สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเชิญชวน ชมนิทรรศการศิลปะ Wetland forest Wetland for life art exhibition

0

ที่กก อิง โขง Art gallery ศูนย์ CCF เชียงราย  นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสมาคมฯ ร่วมกับ ศิลปินกลุ่มสายน้ำกก ขัวศิลปะ เชียงราย ได้จัดเตรียมพื้นที่ในการแสดง นิทรรศการศิลปะ Wetland forest Wetland for life  art exhibition “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต” ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสากล่าวว่า การจัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้งานศิลปะในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน คนเมือง สังคมชนบท  ผ่านการเล่าเรื่อง วิถี ผู้คน นิเวศวัฒนธรรม คนแม่น้ำ จาก กก แม่น้ำอิง สู่แม่น้ำโขง คือการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินเชียงราย ที่อยู่ร่วมกันในภูมิทัศน์ลุ่มน้ำ อิง กก โขง ที่คือสายน้ำสายชีวิต หล่อเลี้ยงผู้คน สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และคนประเทศเพื่อบ้านที่ต่างก็ใช้แม่น้ำเดียวกัน ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความงดงาม ของผู้คน วัฒนธรรม วิถี และกายภาพภูมิทัศน์ในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความแตกต่างในมุมมองการถ่ายทอดของศิลปินแต่ละคน

“สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตและภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ศิลปินกลุ่มสายน้ำกก ขัวศิลปะเชียงราย  จึงได้จัดงานนิทรรศการ  Wetland forest Wetland for life  art exhibition” ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต “ ขึ้นเพื่อใช้งานศิลปะเชื่อมต่อผู้คนเพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันที่จะดูแล ปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อโลกของเราทุกคน เป้าหมายของนิทรรศการศิลปะ “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต” เพื่อสื่อสารเรื่องราวของป่าชุ่มน้ำผ่านผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของผืนป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศที่มีอัตลักษณ์พิเศษ ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน  ร่วมสร้างสำนึกในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป” นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตกล่าว

นายชาญศิลป์  ใจคำ ศิลปินที่มีความผูกพันธ์กับป่าชุ่มน้ำแม่น้ำอิง กล่าวว่า ผลงานที่วาดขึ้นเกิดจากเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำอิง ที่มีหญิงชื่อตูม พายเรือไปป่าชุ่มน้ำในช่วงที่น้ำหลาก และเกิดอุบัติเหตุทำให้เรือล่มและเสียชีวิต จนทำให้คุ้งน้ำบริเวณนั้นถูกเรียกว่า “วังอีตูม” ทำให้เด็กที่โตมากับแม่อิงและป่าชุ่มน้ำกลัววังอีตูมมาก สิ่งนี้เองจึงได้เกิดจินตนาการในการวาดภาพขึ้น โดยเป็นภาพของเรือที่สองแสงสีขาวอยู่ภายในความมืดของป่าชุ้มน้ำที่เป็นวิถีของชาวบ้านลุ่มน้ำอิง   ซึ่งการที่จะนำภาพวาดป่าชุ่มน้ำในแม่น้ำอิงาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่สนใจมาชมก็เป็นอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อให้คนภายนอกที่ไม่รู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้เห็นถึงคุณค่า เรื่องราว วิถีชีวิต ความสำคัญ และความเป็นมาของพวกเรา  

นาย ระวี มโนเรือง ศิลปินผู้วาดภาพต้นไม้ใหญ่ในป่าชุ่มน้ำ กล่าวว่า ภาพวาดต้นส้มแสงต้นใหญ่ที่มาอายุมากว่า 100 ปี ในป่าชุ่มน้ำบ้านป่าข่า ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านบอกว่ามีอายุมากกว่า 100 ปี โดยไปพบเห็นเมื่อช่วงฤดูแล้ง ทำให้เห็นต้นส้มแสงขนาดใหญ่เต็มต้นที่ล้อมไปด้วยต้นส้มแสงขนดเล็กมากมาย ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุ่มน้ำที่มีความสำคัญทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด

สำหรับ นิทรรศการ “Wetland forest Wetland for life  art exhibition “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต”   โดย ศิลปินกลุ่มสายน้ำกก สมาคมขัวศิลปะเชียงราย เกิดจากแนวความคิดในการใช้งานศิลปะเพื่อสื่อสารต่อสังคมในเชิงสาธารณะ ให้เกิดการรับรู้และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงส่งต่อมรดกธรรมชาติให้ลูกหลาน ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่าง มีความเป็นอัตลักษณ์ทางระบบนิเวศของป่าไม้  ที่เรียกชื่อกันว่าป่าชุ่มน้ำ ที่เป็นป่าชุ่มน้ำตามฤดูกาล (Seasonal wetland ) ที่มีสถานะเป็นป่านอกนิยาม มีความสำคัญหาได้ยาก ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือของประเทศไทย กว่า 28 ชุมชนที่ได้ร่วมกันปกป้องดูแลมายาวนานมากกว่า 100 ปี ป่าชุ่มน้ำมีความหลายทางชีวภาพ ของพรรณพืชที่โตในบริเวณน้ำท่วมขังกระทั่งน้ำแล้ง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์บก และนกน้ำนานาชนิด ทำหน้าที่ให้บริการเชิงนิเวศ ช่วงฤดูน้ำหลากจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆและเป็นที่รองรับน้ำหรือตะกอน ช่วงฤดูน้ำแล้งจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนในด้านต่างๆและเป็นแหล่งปรับสมดุลให้กับพื้นที่โดยรอบและเป็นระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here