เชียงราย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านไร่

4

ร้อยตรี ณัฐพล  บุญทับ หัวหน้าชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้าน.ธารทอง

พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาบรูณาการ ร่วมกับ คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทำการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here