เชียงราย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพล ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับพี่น้องประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

6

พลตรี  ประพัฒน์  พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37/ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ ให้กับประชาชน ซึ่งเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19

เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และมีความพร้อมสำหรับให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย   ณ อาคารเม็งรายรวมใจ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here