เชียงราย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

0

กองพลทหารราบที่ 7 โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ( ขุนอาสา 318 ) และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจาก

 นางอารีย์  กำแพงคำ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16 ตำบล แม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสัปปะรด จำนวน 150 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำ  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ผ่านมา โดยหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวไปใช้ในการปรุงอาหารเมนูต่างๆ สำหรับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับประทาน

ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้” ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here