เชียงราย ร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ

3

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 2,000 ต้น พื้นที่ 10ไร่

 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชน ณ บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธาน

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here