เชียงราย รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัด “อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ให้นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37

5

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5

เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 198 นาย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here