เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ส่ง ชุดปฏิบัติการประสานงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ

0

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37/ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ ร้อยตรี พัฒน์ธนะ  ศรีเทพธำรงค์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ   พร้อมกำลังพล ร่วมกับ นายคำมูล แออู่ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 มอบผ้าห่มกันหนาวและเวชภัณฑ์พื้นฐาน แก่ราษฎร กลุ่มผู้สูงอายุ ราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จำนวน 10 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว สร้างความอบอุ่นกายใจ และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ผลการปฏิบัติได้รับความขอบคุณจากราษฎร และมีความเชื่อมั่นในกองทัพบกเป็นอย่างยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here