เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา

1

ร้อยโท พัฒน์ธนะ ศรีเทพธำรงค์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ  พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ

ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา ของ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ  ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้อุปโภค บริโภค ใน กอ.โครงการฯ  เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here