เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 36 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7

ที่จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 36 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน/ชุดประชาสัมพันธ์ และโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับครอบครัวกำลังพลของหน่วย

ที่บริเวณบ้านพักทางราชการ มีการรณรงค์เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid – 19 รวมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ จากการสอบถามครอบครัวกำลังพลพบว่า มีความตื่นตัว และตระหนักเป็นอย่างดีในการป้องกันตนเองและบุตรหลาน

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here