เชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร

1

พลตรี ประพัฒน์  พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  ร่วมประกอบพิธีกล่าวสดุดี และร่วมวางพวงมาลา ต่อหน้าลานอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.)  ณ บ้านห้วยกว๊านเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย  คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี  

สำหรับการจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.) เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิต เพื่อบ้านเมืองเมื่อครั้งอดีต อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นอนุสรณ์สถาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญ ความเสียสละเพื่อบ้านเมืองของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตำรวจโทศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพลโทจำเนียร มีสง่า อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่ 3 ที่เสียสละชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ณ บ.ห้วยกว๊านเหนือ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2513 โดยกำหนดการจัดพิธี การวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี

จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  พร้อม ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สามผู้กล้า และปฏิญาณต่ออนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์ และสืบทอดปณิธานอันแน่วแน่ของวีรบุรุษสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตลอดไป และจะปกป้องแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อเช่นท่านที่ได้กระทำไว้ในอดีตที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here