เชียงราย นิทรรศการ Wall Gallwry โครงการประกวดวาดภาพ “ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจ”

1

ที่ ห้องประชุมสายน้ำกก  ศูนย์ CCF  เชียงราย  นายวิเศษ  เชยกระรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  มอบหมายให้ นางสุดาพร ศรีจันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  นิทรรศการ Wall Gallwry โครงการประกวดวาดภาพ “ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจ”

  โดยมี นายสรวิช  อยู่ศิลป์  ผู้จัดการศูนย์ CCF จังหวัดเชียงราย  นางสาวศุภาพิชญ์  สงคำ หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก CCF  จังหวัดเชียงราย  ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ  ทีมคณะกรรมการตัดสิน 

1. อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก  ตำแหน่ง อาจารย์แขนงวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2. นายระวี  มะโนเรือง  ศิลปิน สมาคมขัวศิลปะเชียงราย

3. นายพิสัณห์  คำวัง    ศิลปิน สมาคมขัวศิลปะเชียงราย

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และน้องๆแกนนำเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ

โดยกกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ    1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้เด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.ฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักประเทศชาติและสร้างความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

4. เพื่อนำผลการประกวดไปสร้างมูลค้าเพิ่มทั้งทางด้านวัตถุ(จัดทำเป็น Wall Gallwry) และทางด้านจิตใจ(ส่งมอบให้ผู้อุปการะ)

โดยในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมวาดภาพ ในพื้นที่ จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สลองในและตำบลเทอดไทย จัดวาดภาพ ณ ที่โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน  โซนตำบลแม่สลองนอก จัดที่โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก และโซนเขตอำเภอเมืองเชียงราย จัดทำบริเวณโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า จำนวนเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 260 คน และทางโครงการฯ ได้รวบรวมผลงานทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็น Wall Gallwry และการตัดสินภาพวาดในวันนี้  ภาพวาดที่ชนะการประกวด จะจัดส่งให้สำนักงานมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here