เชียงราย นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

11

พล.ต.ศุภฤกษ์​ สถาพร​ผล​ ผบ.มทบ.37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 พร้อมด้วย กพ.ครูฝึก, ผกท., นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จำนวน 60 คน

 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ วัดป่ารวกใต้ ต.ธารทอง อ.พาน จว.เชียงราย การปฏิบัติเน้นมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด 

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here