เชียงราย ทหารพัฒนา​ จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

5

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)​ โดย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 (ช.พัฒนา สนภ.3)​ แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย

ได้เข้าดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ม.10 บ.โจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน​ 1 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล จ.เชียงราย ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here