เชียงราย ทบ.ส่งทีมแพทย์กรองผู้ป่วยแจกหน้ากากอนามัยที่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศ

1

คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้ส่งชุดคัดกรองปฏิบัติงาน นำหน้ากากอนามัย และเเอลกอฮอล์ล้างมือมาแจกจ่าย และให้ความรู้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุดคือ ที่ด่านพรมแดน แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 และที่ด่านพรมแดนชายแดน ไทย – สปป.ลาว ที่ อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกัน ไวรัสโคโรน่า  2019 และ ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5  การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ 3 ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาด   ซึ่งกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เน้นให้ความรู้และคำแนะนำกับประชาชน เพื่อจะได้ป้องกันโรคไวรัส ได้อย่างดีที่สุด

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร   ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here