เชียงราย ตม.เชียงแสน ปล่อยแถว ระดมตรวจสอบคนต่างด้าว ภายใต้ยุทธการ Lanna Force Check

1

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชินกร อัศวภูมิ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ รอง ผกก.ด่านตม.เชียงแสน  รักษาราชการแทน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นประธานปล่อยแถว ระดมตรวจสอบคนต่างด้าว ภายใต้ยุทธการ  Lanna Force Check ครั้งที่ 2 ของ ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับ สภ.เชียงของ, ส.ทท.2 บก.ทท.2 และ ฉก.ตชด.32

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปราม บุคคลต่างด้าวเข้ามาแล้วก่ออาชญากรรม กระทำความผิดต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการตรวจสอบตามวงรอบแผนมาตรการ ควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่มาขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ด้วยเหตุผลเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม และองค์กรสาธารณะ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here