เชียงราย จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล กำจัดผักตบชวาและวัชพืชห้วยแม่ยาบแล้ง

4

ร้อยตรี  ไพบูลย์   สายหงษ์ หัวหน้าชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านธารทอง พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้นำชุมชนในพื้นที่และราษฎรบ้านแม่คำ

ทำการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ ห้วยแม่ยาบแล้ง บ้านแม่คำ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  ตามโครงการบูรณาการคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช เพื่อการไหลเวียนน้ำที่ดีขึ้นลดปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน โดยมี นายสง่า  สิทธิขันแก้ว นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่เงิน เป็นประธาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here