เชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช จัดพิธีสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละ

1

เนื่องในวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี ค่ายเม็งรายมหาราช กำหนดจัดพิธีสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เชิดชูเกียรติ และร่วมรำลึกถึง วีรกรรมของเหล่านักรบผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีวิตและร่างกาย เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ บริเวณลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวคำสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ ผู้เสียสละ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.09 น.และได้รับเกียรติจาก เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในเวลา 10.30 น. เพื่อ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียสละที่ล่วงลับ พร้อมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์สยาม คุณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช เป็นประธานสงฆ์

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2521 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญ และความเสียสละ ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ของบรรดาทหารหาญ แห่งกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 7 ค่ายเม็งรายมหาราช ในการออกปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 เป็นต้นมา โดยสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอย่างกล้าหาญและคุณงามความดีของ ผู้กล้าเหล่านั้น

อดีตทหารหาญในค่ายเม็งรายมหาราช มีเกียรติประวัติในการรบอย่างกล้าหาญ ได้เคยปฏิบัติภารกิจ ในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และป้องกันอธิปไตยของชาติในหลายสมรภูมิ เช่น สมรภูมิดอยยาว ดอยผาหม่น อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สมรภูมิดอยผาจิ ผาวัว อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และสมรภูมิเขาค้อ เขาย่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งหลายท่านได้สละชีวิตเป็นชาติพลี หลายท่านบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ และจาก การเสียสละของนักรบผู้กล้าเหล่านั้น ยังผลให้เกิดความสงบสุขในประเทศ ทำให้พวกเราได้มีความเป็นอยู่ อย่างสุขสบายตราบจนทุกวันนี้ การเสียสละอันยิ่งใหญ่ของนักรบผู้กล้าเหล่านั้นได้จารึกไว้ไม่ดับสูญ โดยอัฐิ ของผู้กล้าส่วนหนึ่งได้บรรจุอยู่ใต้ฐานของอนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here