เชียงราย ครูบาอริยชาติ จัดพิธีอุปคุต และนิรโทษกรรมในอิริยาบทนั่งท่าเดียว ปิดวาจา ไม่ฉันอาหาร 7 วัน 7 คืน

13

ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้มีงานฉลอง 16 ปี โสฬสญาณมงคลและทำบุญอายุวัฒนมงคล 42 ปี พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2565 ถึง วันที่ 13 ม.ค. 2566     โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 66 ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากลำน้ำโดยมีพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ต่อมา พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) อธิษฐานเข้านิโรธกรรม ครั้งที่ 11  บำเพ็ญสมณะธรรมกรรมฐาน สร้างบารมี เป็นระยะเวลา 7 วัน 7 คืน (โดยอยู่ในซุ้มกระโจม ขุดหลุมกว้าง 2 ศอก ความลึก 1 ศอก อยู่ในอิริยาบทนั่งท่าเดียว ,ปิดวาจา, ไม่ฉันอาหาร, ไม่ถ่ายหนัก, ไม่ถ่ายเบา) ตามแบบครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนา

โดยมีเจ้าคณะอำเภอแม่สรวย เป็นพระบริสุทธิกรรม ตรวจสอบภายในซุ้มกรรมฐาน พบว่ามีเพียงพระพุทธรูป และบาตรที่มีน้ำเท่านั้น ไม่มีของอนาบัติใดๆ  พร้อมยืนยันในท่ามกลางสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ว่าครูบาอริยชาติฯ ท่านเข้านิโรธกรรมด้วยความบริสุทธิ์ ตามสมณวิสัย และพระธรรมวินัย ในธุดงควัตร 13 โดยครูบาอริยชาติฯ ท่านกำหนดจะออกจากนิโรธกรรม ในช่วงเช้ามืด วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 04.00 น.

ภาพ-ข่าว นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here