เชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

2

พันเอก จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตรี  สมเดช   ช่างนาค รองหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

พร้อมด้วยกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อม กิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here