เชียงราย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล

14

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ และเดินทางไกล ประจำปี 2564 ห้วงที่ 2 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติภารกิจ และเพิ่มพูนทักษะ ขีดความสามารถ ของกำลังพลในทุกระดับของหน่วย ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของทหาร ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมไปจนถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมใช้การได้ตลอดเวลา ในการปฏิบัติในทุกๆภารกิจ ที่ได้รับมอบ ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here