เชียงราย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว

4

ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.35) นำโดย พ.อ. ยุธิส  พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้นำกำลังพลจิตอาสามอบผ้าห่มกันหนาวของ บก.ทท. จำนวน 150 ผืน พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน

 ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 8-9 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ บ.ร่มโพธิ์ไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,180 คน 164 ครัวเรือน ที่ บ.ร่มโพธิ์ไทย ม.9 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

และได้จัดผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับราษฎรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 10-11 องศาเซลเซียส จำนวนทั้งสิ้น 27,968 คน 8,395 ครัวเรือน ที่ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ภาพข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here