เชียงราย กรมทหารราบที่ 4 และกองพันทหารช่างที่ 4 ช่วยอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร สับปะรดภูแลหวานฉ่ำ

4

หน่วยทหาร  ดำเนินการช่วยเหลืออุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร สับปะรดภูแล โดย กรมทหารราบที่ 4 รับซื้อ จำนวน 28 กิโลกรัม และกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 รับซื้อจำนวน 90 กิโลกรัม

 จากนายโสภณ กาญจนวิบูลย์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีภาวะราคาตกต่ำ และไม่สามารถจัดจำหน่ายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อนำไปมอบแจกจ่ายให้กับกำลังพล พร้อมนำไปเป็นอาหารว่างเสริมให้กับกำลังพลรับประทาน เป็นสวัสดิการบำรุงขวัญกำลังพลต่อไป

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here