เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี 2566 ประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง

3

นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่,นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมสมาชิกสภา นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย , ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นางสุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ของ 4 หน่วยงานได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เทศบาลตำบลเชิงดอย และสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด

 กำหนดจัดกิจกรรมงาน”เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี 2566 ประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “ได้สัมผัสประสบการณ์เทศกาลโคมไฟล้านนาแบบดั้งเดิม ที่ทุกคนต้องห้ามพลาด จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 นี้ โดยกิจกรรม จะมีการเเสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ สุดอลังการ การประกวดเทพีจำเเลง เทพบุตรยี่เป็ง ซึ่งได้ได้รับกับอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจาก สโมสรไลออนส์ เพชร เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจุดโคมไฟนับพันดวง และร่วมกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมอีกมากมาย

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงามให้คงอยู่ สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ก่อให้เกิดความภาคภูมีใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งหมายที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงที่มีความสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ดที่ว่า “หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม” และมีตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

“ในอดีตหนองบัวพระเจ้าหลวง เคยเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์คเสด็จประทับลงเรือยาวที่หนองบัวๆ นับว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างมาก” การจัดงานในครั้งนี้ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ตกลงความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวว่า ขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี 2566 ประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “การปล่อยโคมไฟ (ลอยฟ้า) ที่ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากอำเภอดอยสะเกีด ให้นักท่องเที่ยวร่วมปล่อยโคมไฟ (ลอยฟ้า) สู่ห้องฟ้าพร้อมเพรียงกันได้ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. ทั้งนีได้เตรียมทีมงานสำหรับจัดเก็บซากโคมไฟ (ลอยฟ้า) ที่ตกตามจุดต่าง ๆ โดยจะตระเวนเก็บในรัศมีกว้าง 10 กิโลเมตร ในทุกเช้า และการจราจร ได้จัดเตรียมจุดจอดรถ 3 จุด/จัดการจราจรให้รถวิ่งทางเดียว (one way) และจัดบริการรถสองแถว รับ-ส่ง จากจุดจอดรถมายังบริเวณงานตลอดเวลา ฟรี! สำหรับสถานที่การจัดงานมีที่รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 2,000 คัน หมดห่วงเรื่องการจราจรติดขัด เพราะได้รับความอนุเคราะห์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จาก มทร.ล้านนา เข้ามาร่วมจัดการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มากกว่า 30 นาย ต่อวัน ไว้คอยอำนวยความสะดวกก่ประชาชนและนักท่องเทียว

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here