เจ้าของสวนขนุนลพบุรี น้ำใจงาม ส่งมอบขนุนกว่า 1 ตัน ให้บุคลากรการแพทย์ ตามโครงการเกษตรไทย รวมใจสู้ภัยโควิด 19

27

ที่ สวนขนุน หมู่ที่ 10 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี คุณชุรีพร ยุ้งศิริ เจ้าของสวนขนุน น้ำใจงาม “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งได้รับสืบทอดกิจการดูแลสวนขนุนหลากหลายสายพันธุ์ บนพื้นที่กว่า 40 ไร่  ซึ่งได้ปลูกไว้ จำนวนกว่า 800 ต้น ได้ส่งมอมขนุนสุกพร้อมแกะรับประทาน จำนวนกว่า 1 ตัน ( 1,000 กิโลกรัม) ให้กับ นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำไปช่วยกันปลอกและแกะเมล็ดคัดเอาแต่เนื้อขนุนคุณภาพดี สายพันธุ์ทองประเสริฐ ใส่กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างสวยงามชวนรับประทาน จำนวนหลายร้อยกล่อง

เพื่อนำไปส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี และส่วนหนึ่ง ยังนำไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ให้การช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนนอกสถานพยาบาล ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ได้รับประทาน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ถึงความเหน็ดเหนื่อย และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19”  โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยง การแบ่งปันสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่บุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้เสียสละและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

 สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีแ ละสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน โดยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางนำผลผลิตทางการเกษตรส่งถึงมือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด 19 ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด19 ด้วยกัน ได้นะครับ

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here