เงิน 8,500 ล้านบาท รัฐจัดสรรมาให้กลุ่มสตรีไทย กู้ไปประกอบอาชีพ ? ตอน 2 คำรณค้นความจริง 61-11-06

0

เงิน 8,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3
รัฐจัดสรรมาให้กลุ่มสตรีไทยทั่วทั้งประเทศ
กู้ไปประกอบอาชีพ อม. เอาไหมขอรับ ? ตอน 2
รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขากู้เงินจากรัฐมาประกอบอาชีพ ทั้งแปรรูปอาหาร และเพาะเห็ด สร้างรายได้ดีแค่ไหน โปรดติดตาม น่านนะ จะบอกไห่

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 15.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here