เงิน 8,500 ล้านบาท รัฐจัดสรรมาให้กลุ่มสตรีไทย กู้ไปประกอบอาชีพ ? ตอน 1 คำรณค้นความจริง 61-11-05

0

เงิน 8,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3
รัฐจัดสรรมาให้กลุ่มสตรีไทยทั่วทั้งประเทศ
กู้ไปประกอบอาชีพ อม. เอาไหมขอรับ ? ตอน 1
รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับกองทุนที่รัฐจัดสรรมาเพื่อสตรี Women fund ให้สตรีรวมกลุ่มสร้างรายได้ ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาชุมชน

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 15.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here