เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตนาขั้นบันได “โคก หนอง นา โมเดล”

4

นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตนาขั้นบันได ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” เขื่อนสิริกิติ์ กิจกรรมดังกล่าว

เขื่อนสิริกิติ์ได้พัฒนาแปลงสาธิตขนาดพื้นที่ 4 ไร่ ทำการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลผลิตสนับสนุนการบริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ต่อไป                                                                               

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here