เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพอำเภอท่าปลา

10

นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่อพยพจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ บ้านห้วยต้าใต้ 2) กลุ่มเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านท่าเรือ 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน 4) กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร และ 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านปางผึ้ง โดยมีประธาน พร้อมสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพในวันนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในพี้นที่อำเภอท่าปลาได้ประกอบอาชีพในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งถือว่าแต่ละกลุ่มของอำเภอท่าปลา มีผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม ทั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาซิว และผ้าทอมือ ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณท์ เป็นที่ต้องการของตลาด

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​  จ.​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here