เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ยันน้ำเพียงพอหนุนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

3

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการโรคระบาดโควิด-19 ในหลายพื้นที่  ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะตามนโยนบายที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างเข้มข้นนั้น  ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ยังคงดำเนินการไปอย่างปกติ ประชาชนที่เก็บตัวอยู่บ้านไม่ต้องเป็นห่วง และยืนยันว่าทางเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะส่งให้ประชาชนได้อุปโภค บริโภคตลอดโดยไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอน รวมไปถึงการส่งน้ำช่วยเหลือในส่วนของการทำเกษตร ประมง และการส่งน้ำสนับสนุนลงสู่แม่น้ำชี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ตอนล่าง ทั้งพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานีด้วย เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทาน

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here