เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ยกระดับความปลอดภัยการเลือกเช่ารถทัศนศึกษา

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36  ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด สอจร.พะเยา  จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการนำเอาสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารเพื่อนำเอาเป็นเครื่องมือในการเลือกเช่ารถทัศนศึกษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

 พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงการนำ “สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร” ในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางทัศนศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ทำหน้าที่จ้างรถเพื่อพานักเรียนไปทัศนศึกษา

ซึ่งในแต่ละปีจะพบ  สถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนเหตุการณ์ความสูญเสียในหลายครั้งของเด็กนักเรียนก็เรื่องซ้ำซากจากการไปทัศนศึกษา ซึ่งแต่ละเหตุการณ์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งสถานศึกษานับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ที่ผ่านมาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนการนำสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา (สัญญาเช่ารถ) มาเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกรถ โดยหัวใจสำคัญคือ หากเลือกรถที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การเดินทางไป-กลับจะปลอดภัย นอกจากการเลือกรถจากสภาพภายนอกแล้ว การพิจารณาเรื่องเงื่อนไขการชดเชยเยียวยาหากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มีความสำคัญเช่นกัน”

ดังนั้นการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องมือ ผู้ว่าจ้างก็จะสามารถเลือกรถที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยพิจารณาตั้งแต่ ผู้ประกอบการว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ประสบการณ์ของพนักงานขับรถ สภาพรถที่มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยภายในรถ และการตรวจสอบเงื่อนไขการประกันภัย และการชดเชยเยียวยาหากผู้ประกอบการผิดข้อตกลงในสัญญา 

ดังนั้นการนำเอาบทเรียน การใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร ( สัญญาเช่ารถ ) มาดำเนินการกับสถานศึกษาในการเลือกเช่ารถเพื่อใช้ในการทัศนศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการป้องกันอุบัติเหตุ เลือกเช่ารถที่มีมาตรฐาน =เดินทางทัศนศึกษาปลอดภัย

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยุ่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here