เก่าไปใหม่มา ” รับมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชากองกำลังบูรพาอย่างชื่นมื่น (สระแก้ว)

13

พล.ต.ธราพงษ์ มาละคำ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่1 และ พ.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้และถือเป็นเกียรติยศอย่างสูง ขอน้อมรับหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยความสำนึก ในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง

“พล.ต.ธราพงษ์ มาละคำ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 1  จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองทัพภาคที่ 1 ที่ผ่านมา กำลังพลในกองกำลังบูรพาที่มาแสดงความยินดีกับกระผมในครั้งนี้ก็ได้ให้สนับสนุนที่ผมมาดำรงตำแหน่งในกองกำลังบูรพาทำให้งานสำคัญที่เป็นกองกำลังป้องกันชายแดน ที่มีชื่อเสียง มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง

ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพล ในอดีตที่ผ่านมา ได้ประกอบคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติ อันดีงามมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ไปดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 1  ก็เป็นตัวอย่างของทหารอาชีพรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลในกองกำลังบูรพา ทุกท่าน ที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ทุกท่านด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานกับกำลังพลทำให้กองกำลังบูรพาเป็นปึกแผ่น มีเกียรติยศศักดิ์ศรี มีความสง่างามเป็นที่ยอมรับได้ รับความไว้วางใจตลอดมา

ด้าน “พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์และ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา กล่าวว่า ขอขอบคุณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ รองเสนาธิการ กองกำลังบูรพา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้บังคับชุดควบคุม กำลังพลในกองกำลังบูรพา เพื่อนรักร่วมชีวิต ทุกนาย ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาในครั้งนี้ รู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นเกียรติยศ แก่ ผมและวงศ์ตระกูล เป็นอย่างยิ่ง”

 ผมจะปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา “เป็นที่รักและศรัทธาจากพี่น้องประชาชน พวกเราทุกคนคงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพา มีภารกิจที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งประชาชนชาวไทยมีความกังวลที่อาจจะมีการแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน ในการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าว

ซึ่งพวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเท อดทน และเสียสละในการปฏิบัติการป้องกัน และจับกุมอย่างเข้มงวด  รักษาวินัยในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด”

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here