เกษตรแพร่ เปิดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer ครั้งที่ 1

4

นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอุมาวลี ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น young smart farmer เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer รุ่นพี่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่และบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

นางอุมาวลี ใจเอื้อ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ ให้เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น young smart farmer เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer รุ่นพี่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่และบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here