เกษตรสกลนคร เชิญชวนชาวนาลงทะเบียนก่อนเก็บเกี่ยว

2

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 สนง.เกษตรจังหวัด ได้รับผิดชอบเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้หลังจากปลูกข้าว 15 วัน โดยแจ้งลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอ/ตำบลทุกแห่ง แบ่งเป็นการลงทะเบียนรายใหม่ และการปรับปรุงทะเบียน โดยปัจจุบัน จังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงทะเบียนแล้ว จำนวน 187,752 ครัวเรือน พื้นที่ 2,232,147 ไร่

โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน สำหรับกำลังการผลิตข้าวของ จ.สกลนคร แบ่งเป็น ปี 61/62 ผลิตได้ 763,207 ตัน และ ปี 62/63 ผลิตได้ 748,984 ตัน ในปีนี้ ผลผลิตข้าวคาดว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นใจ ฝนตกพอประมาณ และไม่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างเช่นปีก่อนๆ ในส่วนของการจ่ายเงินเป็นหน้าที่ของทาง ธกส. และกำหนดราคากลางประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน 5.1 หมื่นล้าน เพื่อประกันราคาข้าว ปี 2563/2564 แบ่งเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน  และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

ภาพ-ข่าว  วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here