เกษตรกร5ตำบลวอนขอน้ำใส่พืชสวนอุปโภคบริโภค(สุพรรณบุรี)

16
DCIM\100MEDIA\DJI_0273.JPG

เกษตรกร 2 อำเภอ 5 ตำบล จ.สุพรรณบุรี วอนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ ประสานชลประทาน ปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรที่กำลังขาดแคลนน้ำ  ใส่พืชสวน อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ลงพื้นที่ตรวจดูปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง 2 ขวา แม่น้ำท่าจีน ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พร้อมกับประสานชลประทาน ระบายน้ำมาช่วยเหลือเกษตร 2 อำเภอ 5 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอสามชุก ต.สามชุก ต.กระเสียว ต.หนองผักนาก ตำบลบ้านสระ และ อำเภอดอนเจดีย์ ต.หนองสาหร่าย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร จาก 5 ตำบล กว่า 100 ราย มาดูปริมาณน้ำคลอง 2 ขวา แม่น้ำท่าจีน 

ซึ่งเกษตรกรขอให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประสานชลประทานปล่อยน้ำมาประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ 2 ขวา เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นำไปใส่พืชสวนที่กำลังขาดแคลนน้ำจำนวนหลายพันไร่ กับใช้อุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ ด้านนายประภัตร จึงได้ประสานชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ขอให้ช่วยส่งน้ำมาที่จุดประตูระบายน้ำคลอง 2 ขวา แม่น้ำท่าจีน วันละ 2 คิว เป็นเวลา 1 เดือน โดยทางเกษตรกรได้รวมกันนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง และเกษตรกรได้ตกลงลงกันว่าจะออกค่าน้ำมันใส่เครื่องสูบน้ำกันเอง จะเร่งสูบน้ำเข้าคลอง 2 ขวา แม่น้ำท่าจีน เพื่อจะได้นำน้ำไปใส่พืชสวน เช่นสวนมะม่วง กับใช้อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเบื้องต้น ที่กำลังประสบปัญหาทั้งโควิด19แพร่ระบาด และปัญหาขาดแคลนน้ำใส่พืชสวน ใช้อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์     

ทีมข่าวสุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here