เกษตรกร ชาวพบพระ หันมาปลูก ดอกท่านตะวัน ให้นักท่องเที่ยว เข้าชม หลังจาก ประสบปัญหา ราคาพืชไร่ ตกต่ำ ต้นทุนการผลิต ปุ๋ยยาราคาสูง แรงงานหายาก

11

พื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประชาชนส่วนใหญ่ ทำไร่ ทำสวน ปลูก ข้าวโพด ปลูกพริก และปลูกผัก ปลูกผลไม้ ปลูกดอกดาวเรืองปลูกกุหลาบส่งขาย เป็นเกษตรกร  ที่ ผลิตผัก สู่ตลาดกลาง ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดหล่มสัก ตลาดขอนแก่น และภาคใต้ จากปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ยยาราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าไม่คงที่ และราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน เกษตรหลายๆท่าน เคยปลูกพืชไร่พืชผักหันมาปลูกพืชสวน เช่นทุเรียนอะโวคาโด และ เริ่มมีเกษตรกรหันมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เก็บค่าผ่านเข้าชม สร้างรายได้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ของอำเภอพบพระ จังหวัดตาก หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร ของอำเภอพบพระ ไร่อาม่า” ที่ผ่านมาก่อนเกิดวิกฤตโควิด 19 แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอพบพระ ไร่อาม่า ปลูกดอกทานตะวัน ได้เปิด ให้นักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมและถ่ายรูป มาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้น ในพื้นที่จังหวัดตากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทานไหว้อาม่าจึง ยุติการปลูกดอกไม้ ให้นักท่องเที่ยว เข้าชม ชั่วคราว แต่มาวันนี้สถานการณ์ ดีขึ้น ไร่อาม่า จะเปิด ให้เข้าชม ความสวยงามของ ทุ่งทานตะวัน และดอกคอสมอส

นางสาววรรณวิภา ศกุนรักษ์ (จอย) กล่าวว่า ตนเอง อยู่บ้านเลขที่ 92/4 ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ปลูกดอกตะวัน ไร่อาม่า เพื่อให้นักท่องเที่ยว เข้าชม แนวคิดการทำสวนดอกไม้ อาม่าชอบดอกไม้และมีความฝันที่อยากจะทำให้ไร่เป็นที่สถานท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อน ทางครอบครัวเราจึงอยากสานต่อความฝันของอาม่า ที่ปลูกทานตะวันเพราะว่า เราเปลี่ยบอาม่าเป็นเหมือนดวงตะวัน และต้นทานตะวันเป็นเหมือนครอบครัวเรา ดอกทานตะวันจะหันหน้าตามดวงตะวัน เปลียบเหมือนเรา ที่จะหันหน้าทำตามความฝันของอาม่า ต่อๆไป ในปีนี้ทางไร่ได้จัดการปลูกดอกคอตมอสเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีมุมถ่ายรูปเพิ่มขึ้นด้วย ปีนี้ไร่อาม่า ปลูก ทานตะวัน20 ไร่ ใช้เมล็ดพันธ์ 15 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 800 บาท ค่าเมล็ดพันธ์อยู่ที่ 12,000 บาท เมล็ตคอสมอส 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 4,900 บาท  มีค่าปุ๋ยขี้ไก่ ค่าคนงานปลูก ดูแล รดน้ำอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท รวมทั้งหมดลงทุนประมาณ 37,000 บาท

ในส่วนของค่าเข้าชมทุ่งดอกทานตะวันไร่อาม่า เก็บค่าบริการท่านละ 30 บาทเด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซ.ม. เข้าฟรี ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีแสดงบัตรประชาชน เข้าฟรีและประชาชนคนในหมู่บ้าน เสรีราษฎร์หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ แสดงบัตรประชาชน เข้าฟรี เช่นกัน นักท่องเที่ยวต้องสวมแมส มาด้วย ก่อนเข้าชม ดอกทานตะวันที่ไร่อาม่าทางไร่อาม่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ วัดอุณหภูมิร่างกาย สเปรย์เจลล้างมือ ก่อนเข้าสวน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามคำสั่งจังหวัดตาก อย่างเคร่งครัด

เส้นทางการเดินทาง มาที่ไร่อาม่า ถ้านักท่องเที่ยวเดินทาง มาจาก อ.แม่สอดใช้ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ก่อนถึงน้ำตกพาเจริญ 500 เมตร (ทางเข้าสามยอดดอย) เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร ไร่อาม่า ทุ่งทานตะวัน จะอยู่ซ้ายมือ และนักท่องเที่ยว เดินทาง มาจากอุ้มผาง ถนนสาย อุ้มผาง แม่สอด ให้สังเกตุ เส้นทาง  เลยน้ำตกพาเจริญ 500 เมตร ถึง (ทางเข้าสามยอดดอย) เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร

ก็จะถึง ทุ่งทานตะวัน ไร่อาม่า นักท่องเที่ยว เดินทางมา ไร่อาม่า ไม่ถูก สามารถติดต่อ ได้ โทร 0817939562 หรือติดต่อเพจ ไร่อาม่า https://www.facebook.com/TamtawanByAma/

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ จ.ตาก รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here