เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ช่องแคบ เร่งเก็บ ผลผลิตออกสู่ ท้องตลาด ราคาร่วงลงจาก ก.ก.ละ15บาท ราคาร่วงเหลือ ก.ก.ละ10 บาท

7

ตำบลช่องแคบ  มีพื้นที่ปลูกส้มโอ กว่า 1,000 ไร่ มีสมาชิกผู้ปลูกส้มโอกว่า 60 ราย พื้นที่ปลูกส้มโอประกอบด้วย บ้านช่องแคบ บ้านเงาไผ่ บ้านห้วยแล้ง บ้านขุนห้วยช่องแคบ สวนส้มโอสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจาก เกษตรกร ยังปลูกส้มโอเพื่อเป็นการค้า ขายผลผลิตแล้ว ยัง ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเป็น สวน ส้มโอรองรับนักท่องเที่ยว ตามสภาพ และสถานการณ์

นายไล คำมุดดี อายุ73ปี บ้านเลขที่37หมู่ที่10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก กล่าวว่าปลูกสมโอ ประมาณ3ไร่ครึ่ง ปลูกมากว่า 20 ปีแล้วถ้าผลผลิตดีๆราคาดีๆตนเองขายได้ประมาณปีละ 100,000 บาท งูกัดหัวมันยังช่วยกันปีนี้ราคาดีกว่าปีที่แล้ว แต่เสียดาย เมื่อเดือนที่ผ่านมากิโลกรัมละ15 บาท วันนี้ขายกิโลกรัมละ 10 บาทเองราคาลง ส้มโอแก่ไม่ทัน 1 ปีตนเองจะเก็บสมโอ จำนวน 2 รุ่น ปีนี้ราคาส้มโอดีกว่าปีที่แล้ว และให้ผลผลิตดีมาก แต่ต้นทุนปุ๋ยยากำแพง ราคาสูงกว่าทุกปี

สายหนุด สีแนน อายุ51ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก ตนเองปลูก ส้มโอ กว่า 100 ไร่ และเก็บขายไปแล้ว ช่วงราคากิโลกรัมละ 15 บาท ได้เงิน 5 แสนบาทกว่าบาท และยังมีส้มโอที่ยังไม่ได้เก็บอีกสมโอปีนี้ออกผลผลิตดีมากเลยปีนี้ นอกจาก ขายให้กับ พ่อค้า ที่ส่งไปขายตลาดสี่มุมเมืองแล้ว ส้มโอบ้านช่องแคบยังวางขาย บริเวณหน้าบ้าน ท่านใดผ่านไปผ่านมาถนนสายพบพระ- บ้านห้วยแล้งบ้านเงาไผ่- บ้านช่องแคบ บ้านขุนห้วยช่องแคบ จะเห็น ส้มโอวางขายที่หน้าบ้าน ราคาแตกต่างกันไป เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ชาวสวนส้มโอ รวมกลุ่ม เป็นสมาชิกกว่า 60 คน ปลูกส้มโอกว่าพันไร่  ช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพส้มโอ ให้เป็นส้มโอชีวภาพ โดย ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ได้จัดตกแต่งสวน ส้มโอเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชม และซื้อส้มโอไปทานกัน จากการปรับตัวของเกษตรปรับเปลี่ยน พัฒนาคุณภาพ ของส้มโอ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ สวนส้มโอปลอดสารพิษ และ จัดสถานที่ ขายเอง บริเวณหน้าบ้าน เป็นทางเลือก เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังปรับปรุง สวนส้มโอ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้มาเยือน นับแต่ว่า เกษตรกร ปรับตัวเองจาก การปลูกสวนส้มโอเพื่อ นำผลผลิตขาย แล้ว ยัง ทำสวนส้มโอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก ต่อไป

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here