ฮือฮา??? รูปปั้นเต่าหัวมังกรขนาดใหญ่ให้โชคลาภสุดยอดปรารถนาของชาวจีน(อ่างทอง)

23

ที่มูลนิธิทะเลสาบเก้ามังกร  ตั้งอยู่เลขที่ 110  หมู่ที่ 12  บ้านหนองถ้ำ  ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  พบรูปปั้นเต่าหัวมังกรขนาดใหญ่  มีขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 12 เมตร  ตั้งอยู่กลางสระน้ำภายในมูลนิธิทะเลสาบเก้ามังกร  สร้างความฮือฮาแก่ผู้พบเห็น  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง  อายุยืน  สุขภาพดี  ตั้งใจ  มุมานะ  นำไปสู่ความก้าวหน้า  ความสำเร็จอย่างมั่นคง  ยืนยาว  และรวมถึงความเพิ่มพูนด้านทรัพย์สินเงินทอง  และป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย

 เตรียมเปิดให้เข้ากราบไหว้ขอพรจะเปิดให้เข้าชม  ทุกเสาร์อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม  ที่มูลนิธิทะเลสาบเก้ามังกร

นาง โสมสุดา  หวัง อายุ 62 ปี  ผู้ดูแลมูลนิธิทะเลสาบเก้ามังกร  เล่าให้ฟังว่า  รูปปั้นเต่าหัวมังกรให้โชคลาภ  โดยเต่ามังกร  เป็นสัตว์เทพที่มีพลังอำนาจ  เป็นที่ศรัทธาสูงสุดของราชวงศ์ถัง  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังได้สร้างรูปปั้นเต่ามังกรไว้หน้าพระราชวัง  และเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาของชาวจีน  เพราะมีความเชื่อว่า  เต่ามังกร  เป็นลูกตัวที่ 9  ของพญามังกร  ซึ่งออกมาเป็นเต่าหัวเป็นมังกร  ตามความหมายแล้ว  เต่า  เป็นตัวแทนของความยั่งยืน  แข็งแรง  อดทน  มีเกราะป้องกันอันตราย  ส่วนมังกร  คือ  ความยิ่งใหญ่  ความดีงาม  ความกล้าหาญ  วาสนาบารมีสูงส่ง  จึงถือเป็นมงคลสูงสุด  เมื่อสัตว์มงคลทั้งสองชนิดมารวมกันไว้  ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของชาวจีนในอดีต  และเป็นที่เชื่อถือมาจนถึงปัจจุบันนี้

 ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here